Regulamin salonu

Decydując się na zabieg w Naszym salonie akceptujesz Warunki Ogólne – niniejszy regulamin salonu.

Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed umówieniem się na wizytę.

 

Ogólne Warunki Umowy regulują wyłącznie usługi świadczone w naszym salonie oraz odsprzedaż kosmetyków.

 

 1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie , osobiście lub mailowo. Potwierdzeniem umówionej wizyty w przypadku kontaktu mailowego jest mail zwrotny z datą oraz godziną wizyty.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę. (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie  i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły) W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi. Usługa przepada, również gdy klient korzysta z karnetu.
 3. Rezerwacja wizyty jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest poinformowany przed zabiegiem.
 5. Klient umawiając się na wizytę w Salonie zobowiązany jest padać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. W przypadku gdy tożsamość lub wiek Klienta podlega wątpliwości obsługa Salonu może poprosić o okazanie dokumentu  tożsamości wraz ze zdjęciem.
 6. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.
 7. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 8. Na terenie salonu zakazane jest:

- palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,

- wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią,

- wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,

- chodzenie nago lub w stroju innym niż obowiązujący w salonie,

- korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu,

-  wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.

 1. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy

umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

 1. Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną:

- godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon  traktuje to jako usługę zrealizowaną.

 1. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego , salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 2. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się:

- przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu salonu w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność zaproszenia upominkowego dobiega końca.

 1. Po zakończeniu ważności zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 2. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione zaproszenia upominkowe. Bonów nie wymieniamy na gotówkę.
 3. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad mający na celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań medycznych oraz do ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 4. Klient przed wykonaniem zabiegu zobowiązany jest powiadomić osobę wykonującą zabieg o wszelkich dolegliwościach mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu (choroby układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, skóry, w szczególności rozrusznik serca, kardiowertera, choroby nowotworowe, przebyta żółtaczka, zakażenie wirusologiczne, ciąża, motelowe implanty w ciele, amalgamaty, przebyte udary itp) W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 5. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia prosimy kierować do właścicielki Salonu osobiście lub telefonicznie jednak

Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji do 7 dni od daty wpłynięcia pisma.

Proszę wprowadzić zmiany

Polski Polish